Ansökan om privatskydd

Om du som hamzta ogillar Sims-städer kan du köpa ett eget skydd vart du vill, ensam eller tillsammans med kompisar.
Topp