Köp lagerplats i Tivoli!

LosGinos

Känd medlem
Har du 3000 ställen att vara på? Men du har bara ett begränsat antal warps?
Gör då att du köper en lagerplats i Tivoli precis intill stadshuset! Allt du behöver
för att vara nära ditt lager är att skriva /warp tivoli!Det finns redan 80 dubbelkistor utsatta för dig! Plus ugnar och workbench :)
Givetvis är det inte gratis..
900 c per plats.

Är det som finns tillgängligt just nu! Fler våningar tillkommer efter behov.
 
Topp